Usługa polega na zdalnym przeprowadzeniu wywiadu

opracowaniu założeń i planów żywieniowych.

Wywiad jest procesem dwu lub wieloetapowym:

  • Ankieta OnLine
  • Wywiad osobisty w formie telekonferencji
  • Opracowanie Planu żywieniowego
  • Ankieta sprawdzająca
  • Korekta planu żywieniowego
  • .......