Analiza składu ciała jest to badania w wyniku którego określane są istotne parametry takie jak

  • zawartość
  • zawartość
  • wskaźnik
  • wiek metaboliczny DO UZUPEŁNIENIA

Przykładowy raport przedstawiony został w dokumencie Analiza składu ciała

oraz Test profilaktyczny dok

Na podstawie tej analizy z pacjentem przeprowadzany jest wywiad i opracowane są

  • indywidualnie zbilansowana dieta
  • założenia do zmiany nawyków żywieniowych
  • w miarę potrzeby można dodatkowo włączyć dodatkowe elementy takie jak masaże lub neuroterapię