Biofeedback został wynaleziony w Stanach Zjednoczonych. Metodę stworzyli naukowcy Ośrodka Treningowego dla Astronautów (NASA). Początkowo wykorzystywaną do szkolenia astronautów i pilotów, którzy w warunkach ogromnego stresu muszą bezbłędnie wykonywać złożone czynności. Obecnie staje się coraz bardziej popularnym narzędziem o szerokim zastosowaniu od kilku lat z dużym powodzeniem stosowany jest w medycynie.

Biofeedback jest metodą psychoterapii łączącej w sobie najnowsze osiągnięcia z dziedziny neurologii, neuropsychologii i neuropsychiatrii, neuropedagogiki z równoczesnym wykorzystywaniem nowoczesnych technik komputerowych. Podstawą tej metody jest wykorzystywanie "plastyczności mózgu" polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzi do wzrostu walorów funkcji poznawczych mózgu oraz poprawia jakościowo pracę mózgu co skutkuje ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Biofeedback jest metodą psychologiczno– medyczną pozwalającą kontrolować procesy zachodzące w organizmie i optymalizować pracę mózgu. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej
ekstremalnych warunkach.

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie w medycynie. Leczy bądź zapobiega pogłębianiusię wielu chorób lub zaburzeń. Jest w 100% bezpieczny, nie wpływa ujemnie na samopoczucie. Pacjent może czuć się lekko zmęczony podczas pierwszych treningów. Uczucie to ustępuje w miarę treningów.