Biofeedback zwiększa wydolność mózgu z 5% aż do 25-30%!!! Metoda ta początkowo wykorzystywana była przez NASA do treningów astronautów. Korzystał z niej również Adam Małysz w szczytowej formie swojej kariery. Biofeedback jest metodą treningu opartego na mechanizmie biologicznych sprzężeń zwrotnych. Ćwiczący otrzymuje informację zwrotną o parametrach fizjologicznych swojego organizmu i uczy się je samemu modyfikować.

Treningi biofeedback stosowane są u dzieci i dorosłych w leczeniu różnych schorzeń, w rehabilitacji, a także u osób zdrowych celem zwiększenia sprawności psychofizycznej i kreatywności. Biofeedback to również doskonałe narzędzie relaksacji i uzupełnienie psychoterapii, a u sportowców przygotowanie przed zawodami. Jak wygląda trening mózgu? Treningi polegają na kontrolowaniu przebiegu gry komputerowej przy pomocy własnego mózgu. Informacja o pracy mózgu rejestrowana jest przez niewielki sensor umieszczony na głowie Klienta. Następnie informacja ta przesyłana jest do komputera i wyświetlana na ekranie monitora. Klient ma zatem możliwość obserwowania pracy własnego mózgu i jego trenowania. Trening mózgu polega na sterowaniu grą komputerową - bez używania klawiatury i myszki. Osoba na bieżąco otrzymuje informację (feedback) zwrotną o pracy własnego mózgu (bio) - jeśli jego praca spełnia odpowiednie parametry funkcjonalne, ustalone przez neuroterapeutę, gra komputerowa postępuje. Trenujący na bieżąco widzi efektywność swojego ćwiczenia i uczy się samemu panować nad czynnością kory mózgowej. Za osiągnięcie trwałych efektów ćwiczenia odpowiedzialne jest zjawisko neuroplastyczności. Przy systematycznym ćwiczeniu w ślad za zmianami elektrycznymi pojawiają się zmiany strukturalne - powstają nowe połączenia międzyneuronalne, dzięki czemu możemy się cieszyć efektami ćwiczenia przez wiele lat po zaprzestaniu treningów. Treningi zalecane są dla osób chcących usprawnić czynności psychomotoryczne, zapamiętywanie, koncentracje uwagi, mechanizmy postrzegania i kojarzenia, zwiększyć kreatywność, motywację do
działania, polepszyć samoocenę, nauczyć się opanowania nadmiernych emocji.
Trening mózgu zamiast leków? W porównaniu z metodami farmakologicznymi, treningi biofeedback nie wywołują efektów ubocznych. Dodatkowo, podczas gdy działanie leku jest krótkotrwałe i pojawia się konieczność sięgnięcia po jego kolejną dawkę, efekt treningu biofeedback daje efekt długotrwały, ponieważ opiera się na wykształceniu (wytrenowaniu) odpowiednich wzorców pracy mózgu.
Jaka jest różnica miedzy Q-EEG a EEG ? Q-EEG- to dalszy, dokładniejszy sposób analizowania zapisu EEG, możliwy dzięki obliczeniowemu programowi komputerowemu dokonujący analizy ilościowej. Taka forma analizy, wykorzystująca specjalistyczne analityczne oprogramowanie dostarcza zdecydowanie więcej informacji o stanie naszego umysłu niż samo badanie EEG, analiza Q-EEG umożliwia bowiem, dokładne odróżnienie i zdefiniowanie
nawet najmniejszych zaburzeń w pracy mózgu w tym również ADD, ADHD. Na podstawie opisu EEG można wykryć duże nieprawidłowości, urazy uszkodzenia i zmiany typu: wyładowania padaczkowe, guzy mózgu, asymetrie półkulowe, zwolnienie lub przyspieszenie czynności mózgu. Może się jednak zdarzyć, że u osób z wyraźnymi symptomami zaburzeń koncentracji, zaburzeniami funkcji poznawczych, czy zaburzeniami w psychice -zapis badania EEG będzie prawidłowy. Nie oznacza to jednak, że wszystko jest ok. Dopiero dalsza analiza metodą Q-EEG może dostarczyć szczegółowych informacji o rodzaju i przyczynach tych dysfunkcji.