EEG Biofeedback powszechnie nazywana jest „terapią XXI wieku”. Metoda ta umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu ucznia i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga odpowiednio się zrelaksować, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału. Terapia EEG Biofeedback pomaga zwiększyć u ucznia kontrolę zachowań, co pozwala dziecku uwierzyć we własne możliwości i zdobyć akceptację w środowisku rówieśniczym. Obecnie terapię Biofeedback wykorzystuje się niemal na całym świecie. Jest to oficjalna metoda terapeutyczna wpisana do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych. Od ponad dziesięciu lat EEG Biofeedback stosuje się również w Polsce.

W dużych miastach Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu jest to już bardzo powszechna, sprawdzona metoda pozwalająca zwiększać wydajność ludzkiego mózgu.
Aby skorzystać z terapii należy często czekać w długich kolejkach nawet kilka miesięcy. W związku z powyższym oferuję Państwu współpracę poprzez prowadzenie metody EEG Biofeedback w Państwa Szkole. Posiadam sprzęt oraz wiedzę i doświadczenie potrzebne do diagnozowania oraz skutecznego przeprowadzania treningów EEG Biofeedback. Z pewnością możliwość skorzystania z terapii przez Państwa uczniów szczególnie tego wymagających, przyczyni się do zmiany zachowań niepożądanych na zachowania zgodne z normami. Podniesie również poziom przyswajania wiedzy uczniów, poprzez łatwiejszą koncentrację uwagi, a także szybsze przyswajanie wiedzy, co przełoży się na osiąganie wyższych wyników w nauce. W związku z powyższym, mając na celu polepszenie funkcjonowania uczniów zarówno w środowisku szkolnym, jak i życiu codziennym, bardzo zachęcam do współpracy oraz zwracam się z ogromna prośbą o poinformowanie zarówno pedagoga szkoły jak i nauczycieli o możliwości skorzystania przez uczniów mających problem z przyswajaniem wiedzy, koncentrą uwagi, agresją oraz wszelkimi specyficznymi zaburzeniami procesu uczenia się, z terapii EEG Biofeedbak w mieście Głownie. Biofeedback pomaga także dziecom chcącym rozwijać swoje pasje, zdolności oraz kreatywność poprzez wytwarzanie nowych połączeń neuronalnych, zwiększających wydajnośc mózgu z 10 nawet do 25-30 %.